Om Doula med kropp och själ

Hösten 2021 blir doulautbildningen ännu längre!
(Fåtal platser kvar)

Introkväll: Tors 2 sep 
Kurstillfälle 1: 3-4 sep
Kurstillfälle 2: 30 sep- 2 okt
Kurstillfälle 3: 11-13 nov
Kurstillfälle 4: 9-10 dec
Avslutning: Lör 11 dec

Var: Ahimsa, Bagarmossen (Stockholm) 

Investering och bokning: 26 500 kr ink moms. 3000 kr betalas i samband med bokning. Kostnad för litteratur tillkommer. Boka din plats genom att maila anna@doulagruppen.se

Hur skiljer sig denna utbildning från andra?

 • Den är mer än dubbelt så lång. Detta ger oss tid och möjlighet till att bredda och fördjupa oss inom olika områden. Det har också gett oss möjligheten att ta med mer i vår kursplan.
 • Egen studietid (ca 5 timmar per vecka) för hemuppgifter. Detta möjliggör en bredare och djupare kursplan. 
 • Handledning/mentorskap under första halvåret!
 • Liten grupp, vilket skapar en intimare känsla och ger mer tid för frågor och individuellt stöd.
 • Fantastiska gäster som delar med sig av sina expertiskunskaper.
 • Ett utförligt kompendium packat med bra information, referenser etc, som du kommer ha mycket glädje av i ditt framtida arbete som doula.

Våren 2021: (fullbokad)
Introkväll: fre 5 mars kl 13.30-17 (via zoom) 
Helg 1: 6-7 mars kl 9-18 (i två grupper)
Helg 2: 10-11 april kl 9-18 (i två grupper)
Helg 3: 8-9 maj kl 9-18 (i två grupper)
Helg 4: 28-29 maj kl 9-18 (OBS! fre & lör) via zoom 
Avslutning: Sön 30 maj kl 14-18

Var: Ahimsa, Bagarmossen & Doulastudion, Bromma (Stockholm)

Investering och bokning:
21 500 kr ink moms. 3000 kr betalas i samband med bokning. Kostnad för litteratur tillkommer. Boka din plats genom att maila anna@doulagruppen.seOm utbildningens gäster:

Gäster våren 2021

 • Kristina Turner, författare och födelseaktivist, driver bl.a projekten Own your Birth och Föda Lugnt, https://urbangoddess.se/
 • Elisa Corubolo, leg barnmorska (jobbar på Södertälje förlossning samt som hembarnmorska, erbjuder privat holistisk mödravård)
 • Anna Bergman, doula, förlossningspedagog (Birthing from Within) och hjälpmamma för amningshjälpen
 • Fredrik Carlsson, doula. www.pappadoula.com


Gäster hösten 2020

 • Kristina Turner, författare och födelseaktivist
 • Helena Maass, leg barnmorska och akupunktör
 • Anna Bergman, doula, förlossningspedagog, amningsrådgivare 
 • Ulrika Casselbrant, författare, bärabarn-coach, doula, undersköterska på neonatalen
 • Andrea Nanda, yogalärare, doula, FUR-instruktör


Kursplan

 • Definitioner och synsätt
 • Förlossningskultur (historiskt, politiskt, "krisen inom förlossningsvården") 
 • Barnmorskans roll och kompentensområde (historiskt och nutid)
 • Det "normala" födandets fysiologi och anatomi (bäckenet under graviditet, födsel och postpartum)
 • Förlossningens faser och förlopp: medicinskt och alternativa synsätt
 • Föda på sjukhus (ink sjukhusrutiner)
 • Föda hemma
 • Kejsarfödsel 
 • Komplikationer
 • Beräknat förlossningsdatum, att "gå över tiden", igångsättning (medicinskt och alternativt)
 • Golden hour: anknytning, de nio stegen
 • Amning (hur doulan kan förbereda, informera och stötta)
 • Första 40 dagarna, "fjärde trimestern"
 • Moderkakan under och efter graviditet
 • Mental hälsa (Baby blues, förlossningsdepression, psykos)
 • Kvinnans kropp:  Förändringar som sker i kroppen under graviditet, födsel och efteråt. Graviditetsrelaterade problem och symptom
 • Förlossningsskador och andra problem efter graviditet och födsel 
 • Förlossningskomplikationer- vad en doula bör känna till och hur man kan stötta i dessa situationer
 • Kvinnans rättigheter och valmöjligheter, att stärka kvinnor i att fatta informerade beslut
 • Smärtfysiologi och smärtlindring (medicinsk och icke-medicinsk samt för- och nackdelar)
 • Hormonernas påverkan av förlopp och upplevelse
 • En graviditet och födsel från bebisens perspektiv
 • Graviditet/födande/post partum och sex/sexualitet
 • Graviditet, födande och föräldraskap som en spirituell upplevelse 
 • Obstetriskt våld, trauma, diskriminering
 • Ett feministiskt synsätt på födande
 • Interventioner (dominoeffekten) och alternativ
 • Förlossningsrädslor: hur doulan kan arbeta med förlossningsrädda kvinnor/partners
 • Birth space (att skapa ett rum som främjar födandets fysiologi)


 • Vad en doula är och kan göra, hur och varför: definitioner och historik, doulaeffekten, vikten av stöd etc
 • Att hitta och utveckla sin doularoll, dina styrkor och svagheter,  arbeta med sig själv, self care
 • Upptäcka och förhålla sig till sina begränsningar som doula, scope of practice, etiska riktlinjer, ansvar, det icke-medicinska, kommunikation
 • Samarbete mellan doulan och vården
 • Att matchas rätt: samarbetet mellan doulan och klienten
 • Att doula under graviditeten, födseln och tiden efter, "postpartum doula"
 • Att doula partnern/annan stödperson
 • Faderns roll och upplevelse
 • Att doula självstående mammor 
 • hbtqia+
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel
 • Att doula vid olika "typer" av födslar: kejsarfödsel (inklusive "gentle cesarean" och VBAC), vattenfödsel, tvillingfödsel, oassisterat, missfall och abort etc.  
 • Det praktiska med att starta och driva eget företag som doula: Marknadsföring, upprätta avtal, olika företagsformer, prissättning, upplägg gällande jour, för- och eftersamtal etc, samarbeta med andra doulor
 • Doulaväskans innehåll 
 • Vidareutbildningar och extratjänster
 • Oraganisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (Odis), etiska riktlinjer, medlemskap, certifiering
 • Genomgång av olika "metoder" och hur doulan kan arbeta med dessa: FUR, Dyktekniken, Hypnobirthing, Birthing from within, Spinning babies/aktiv baby
 • Visualisering, mindfulness, affirmationer
 • Birthing from within 


 • Praktisk anatomi
 • Förlossningsställningar 
 • FUR-verktygen
 • Verktyg från gravidyoga
 • Spinning babies och rebozo
 • Massage och akupressur


Litteraturlista


Böckerna behöver inte läsas från pärm till pärm. Inför varje utbildningshelg ges hemuppgifter där delar av böckerna ingår, samt diverse material online (poddar, videos etc). Observera att flera av dessa är på engelska. 

Obligatoriska
The Birth Partner, Penny Simkin
Föda utan rädsla, Susanna Heli
Att föda, Gudrun Abascal
Kejsarsnitt, Maria Engström (häfte)
En av följande: "Amning idag", "Amning i vardagen" eller "Amning i nöd och lust"
Gravid med kropp och själ, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Föd på dina villkor, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Natural Birth, Kristina Turner
Give birth like a feminist, Milli Hill
The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson


Rekommenderade böcker att läsa för fortsatt lärande och fördjupning: (vi kommer att referera till dessa böcker under utbildningen) 

Föda barn med stöd, Märta Cullhed Engblom
Förlossning, bli en delaktig partner, Anna Tallwe
The positive birth book, Milli Hill
Att möta förlossningsrädsla, Gudrun Abascal
Ina May's guide to childbirth, Ina May Gaskin
Spiritual Midwifery, Ina May Gaskin
Babies are born not delivered, Rebecca Dekker
The doula book, Klaus, Kennell & Klaus
The doula's guide to empowering your birth, Lindsey Bliss
Active birth, Janet Balaskas
After the baby is born, Robin Lim
The natural pregnancy book, Aviva Jill Romm
Hypnobirthing, Marie F, Mongan
The new experience of childbirth, Sheila Kitzinger
The first 40 days, Heng Ou
Orgasmic birth, Debra Pascali-Bonaro
Mindful birthing, Nancy Bardack
The Fourth Trimester Companion, Cynthia Gabriel
When survivors give birth, Penny Simkin and Phyllis H. Klaus
Sacred birthing, Sunni Karll
Shamanic Wisdom for Pregnancy and Parenthood, Anna Cariad-Barrett
Birthing from Within, Pam England, Rob Horowitz
Ten Moons, Jane Hardwicke Collings
Spiritual Pregnancy, Tassone och Landherr
Mothering from Your Center, Tami Lynn Kent
Born without violence, Freéderick Leboyer
Placenta the forgotten chakra, Robin Lim
The female pelvis, Blandine Calain-Germain
Preparing for a gentle birth, Blandine Calain-Germa
in