Om Doula med kropp och själ

Hur skiljer sig denna utbildning från andra?

 • Utbildningen är den längsta doulautbildning som erbjuds i Sverige och innefattar 12 dagar fyllda av föreläsningar och praktiska moment. Detta ger dig tid och möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom fler olika områden. Det lämnar också mer utrymme för reflektion, personlig utveckling, diskussioner och delningar inom gruppen.
 • Förväntad egen studietid (ca 6-8 timmar per vecka) för hemuppgifter. Du kan då få ut mer av de dagar vi ses och därmed känna dig tryggare i din roll som doula när det är dags att ta uppdrag.
 • Handledning/mentorskap under första halvåret efter avslutad utbildning. Detta möjliggör personlig coaching och stöd utifrån dina behov. 
 • Fantastiska gäster som delar med sig av sina expertiskunskaper. Se lista nedan.
 • Ett utförligt kompendium packat med bra information, referenser etc. som du kommer ha mycket glädje av i ditt framtida arbete som doula.

Vår utbildning är 12 dagar fördelat på tre block.

År 2023: Inom kort kommer vi att meddela årets utbildningsstart. I väntan på det kan du maila för att ställa dig på vår intresselista: email.livmoder@gmail.com

Var: Stockholm (exakt plats meddelas längre fram)

Investering och bokning:  33 000 kr ink 25% moms (vi erbjuder avbetalning vid behov). 3000 kr betalas vid bokningstillfället.

Tidigare gästande föreläsare:

 • Kristina Turner, författare och födelseaktivist, driver bl.a projekten Own your Birth och Föda Lugnt, (https://urbangoddess.se)
 • Elisa Corubolo, leg barnmorska (jobbar på BB på Södersjukhuset samt som hembarnmorska, erbjuder privat holistisk mödravård)
 • Anna Bergman, doula, förlossningspedagog (Birthing from Within) och hjälpmamma för amningshjälpen
 • Helena Maass, leg barnmorska och akupunktör (https://www.malaroarnasakupunktur.se/om-mig)
 • Ulrika Casselbrant, doula, bära barn-coach, arbetar på neo (https://narabebis.se/)


"Jag har gått Doula med kropp och själ som Anna Bjelkefelt och Susannah Rickman leder. Det är den mest djupgående doulautbildningen i Sverige. Den har gett mig så mycket mer än jag någonsin förväntat mig, helt otroligt! Kursen har rustat mig så väl för att möta verkligheten som doula och jag känner att jag har en otroligt stabil grund att stå på. Kan inte rekommendera denna kurs nog, det är det bästa jag gjort!" 
Emelie Norén, kursdeltagare  


Kursplan

 • Förlossningskultur (historiskt, politiskt) 
 • Barnmorskans roll och kompetensområde (historiskt och nutid)
 • Det "normala" födandets fysiologi och anatomi (bäckenet under graviditet, födsel och postpartum)
 • Förlossningens faser och förlopp: medicinskt och alternativa synsätt
 • Hormonernas påverkan på förloppet och upplevelsen av att föda 
 • Oxytocin
 • Föda på sjukhus (ink. sjukhusrutiner och interventioner)
 • Föda hemma
 • Kejsarfödsel (ink. "gentle cesarean" och VBAC)
 • Komplikationer (under graviditet och födsel)
 • Beräknat förlossningsdatum, att "gå över tiden", igångsättning (medicinskt och alternativt)
 • "Golden hour"
 • Amning (hur doulan kan förbereda, informera och stötta, de nio stegen)
 • Postpartum (de första 40 dagarna, "fjärde trimestern")
 • Moderkakan 
 • Mental hälsa under graviditet och efter
 • Kvinnans kropp (förändringar, problem och symptom)
 • Förlossningsskador
 • Smärta (syn på- och mening med smärta)
 • Smärtlindring och smärthantering (medicinsk och icke-medicinsk)
 • Bebisens perspektiv
 • Sexualitet i relation till födandet
 • Graviditet, födande och föräldraskap från ett spirituell perspektiv 
 • Obstetriskt våld, trauma, diskriminering
 • Födelseaktivism 
 • Feministiska perspektiv 
 • Interventioner (dominoeffekten) och alternativ 
 • Kvinnans rättigheter, informerade beslut etc.
 • Förlossningsrädsla
 • The birth space (miljön som främjar födandets fysiologi)
 • DOULAN:
 • Definitioner och historik
 • Doulaeffekten, stöd etc. 
 • Att hitta och utveckla sin egen roll som doula  (självreflektion, motivation etc.)
 • Self-care för doulor  
 • Samarbete mellan doulan och vården
 • Att matchas rätt: samspelet mellan doulan och klienten
 • Samtalsteknik 
 • Att doula under graviditeten, födseln och tiden efter (postpartum)
 • Att doula partnern/annan stödperson
 • Faderns roll och upplevelse
 • Att doula självstående/enastående mammor 
 • Hbtqia+
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel
 • Att doula vid olika "typer" av födslar: kejsarfödsel, vattenfödsel, tvillingfödsel, oassisterat
 • Att doula vid missfall, fosterdöd, abort
 • Det praktiska med att starta och driva eget företag som doula: marknadsföring, upprätta avtal, olika företagsformer, prissättning, upplägg gällande jour, för- och eftersamtal etc., samarbete med andra doulor
 • Doulaväskans innehåll 
 • Vidareutbildningar och extratjänster
 • Oraganisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (Odis), etiska riktlinjer, medlemskap, certifiering
 • Genomgång av olika "metoder" och hur doulan kan arbeta med dessa: FUR, Dyktekniken, Hypnobirthing, Birthing from within, Spinning babies/aktiv baby och rebozo
 • Förlossningsställningar (för- och nackdelar etc.) 
 • Visualisering och affirmationer  
 • Massage och beröring 

Litteraturlista

Böckerna behöver inte läsas från pärm till pärm. Inför varje utbildningshelg ges hemuppgifter där delar av böckerna ingår, samt diverse material online (poddar, videos etc). 

Obligatoriska: 
Att föda, Gudrun Abascal och Madeleine Svärd (klicka här för rätt upplaga)
Gravid med kropp och själ, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Föd på dina villkor, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Natural Birth, Kristina Turner
Give birth like a feminist, Milli Hill
The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson
Föda barn med stöd, Märta Cullhed Engblom
The Birth Partner, Penny Simkin
Föda utan rädsla, Susanna Heli
En av följande böcker (du väljer själv): Amning idag, Elizabeth Kylberg, Amning i vardagen, Marit Olanders, Amning i nöd och lust, Lin Dalén
Kejsarsnitt, Maria Ekdotter (häfte)


Rekommenderade böcker för fortsatt lärande och fördjupning:                                                                                   (Vi kommer referera till dessa böcker under utbildningen)   

Förlossning, bli en delaktig partner, Anna Tallwe
The positive birth book, Milli Hill
Att möta förlossningsrädsla, Gudrun Abascal
Ina May's guide to childbirth, Ina May Gaskin
Spiritual Midwifery, Ina May Gaskin
Babies are born not delivered, Rebecca Dekker
The doula book, Klaus, Kennell & Klaus
The doula's guide to empowering your birth, Lindsey Bliss
Active birth, Janet Balaskas 
Mammaroll och snippkontroll och Kejsarfödsel: snittkoll och mammaroll, Mia Fernado och Louise Winblad
After the baby is born, Robin Lim
The natural pregnancy book, Aviva Jill Romm
Hypnobirthing, Marie F, Mongan
The new experience of childbirth, Sheila Kitzinger
The first 40 days, Heng Ou
Orgasmic birth, Debra Pascali-Bonaro
Mindful birthing, Nancy Bardack
The Fourth Trimester Companion, Cynthia Gabriel
When survivors give birth, Penny Simkin and Phyllis H. Klaus
Sacred birthing, Sunni Karll
Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage, Rachel Reed
Witches Midwifes & Nurses A History of Women Healers, Barbara Ehrenreich & Deidre English
Shamanic Wisdom for Pregnancy and Parenthood, Anna Cariad-Barrett
Birthing from Within, Pam England, Rob Horowitz
Ten Moons, Jane Hardwicke Collings
Spiritual Pregnancy, Tassone och Landherr
Mothering from Your Center, Tami Lynn Kent
Born without violence, Freéderick Leboyer
Placenta the forgotten chakra, Robin Lim
The female pelvis, Blandine Calain-Germain
Preparing for a gentle birth, Blandine Calain-Germa
in
Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer, Kerstin Uvnäs Moberg 

Doula med kropp och själ- 
en holistisk doulautbildning 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!