Om Doula med kropp och själ

Hur skiljer sig denna utbildning från andra?

 • Utbildningen är den längsta doulautbildning som erbjuds i Sverige och innefattar 12 dagar fyllda av föreläsningar och praktiska moment. Detta ger dig tid och möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom fler olika områden. Det lämnar också mer utrymme för reflektion, personlig utveckling, diskussioner och delningar inom gruppen.
 • Förväntad egen studietid (ca 6-8 timmar per vecka) för hemuppgifter. Du kan då få ut mer av de dagar vi ses och därmed känna dig tryggare i din roll som doula när det är dags att ta uppdrag.
 • Handledning/mentorskap under första halvåret efter avslutad utbildning. Detta möjliggör personlig coaching och stöd utifrån dina behov. 
 • Fantastiska gäster som delar med sig av sina expertiskunskaper. Se lista nedan.
 • Ett utförligt kompendium packat med bra information, referenser etc. som du kommer ha mycket glädje av i ditt framtida arbete som doula.

Vår utbildning är 12 dagar fördelade på tre block.

När:
Block 1: 16e - 19e november 2023, kl 9 - 17
Block 2: 14e - 17e december 2023, kl 9 - 17
Block 3: 11e - 14e januari 2024, kl 9 - 17

Var: Stockholm (exakt plats meddelas längre fram)

Investering och bokning:  33 000 kr ink 25% moms (vi erbjuder avbetalning vid behov). 
6000 kr betalas vid bokningstillfället (återbetalas ej).
Boka din plats genom att maila anna@doulagruppen.se

Föreläsare:

 • Helena Maass, leg barnmorska och akupunktör (https://www.malaroarnasakupunktur.se/om-mig)
 • Elisa Corubolo, leg barnmorska (jobbar på Min barnmorska på Huddinge samt som hembarnmorska) @elisa_barnmorska
 • Anna Bergman, doula, förlossningspedagog (Birthing from Within) och hjälpmamma för amningshjälpen (www.doulaannabergman.se)


"Jag har gått Doula med kropp och själ som Anna Bjelkefelt och Susannah Rickman leder. Det är den mest djupgående doulautbildningen i Sverige. Den har gett mig så mycket mer än jag någonsin förväntat mig, helt otroligt! Kursen har rustat mig så väl för att möta verkligheten som doula och jag känner att jag har en otroligt stabil grund att stå på. Kan inte rekommendera denna kurs nog, det är det bästa jag gjort!" 
Emelie Norén, kursdeltagare  


Kursplan

 • Förlossningskultur (historiskt, politiskt) 
 • Barnmorskans roll och kompetensområde (historiskt och nutid)
 • Det "normala" födandets fysiologi och anatomi (bäckenet under graviditet, födsel och postpartum)
 • Förlossningens faser och förlopp: medicinskt och alternativa synsätt
 • Hormonernas påverkan på förloppet och upplevelsen av att föda 
 • Oxytocin
 • Föda på sjukhus (ink. sjukhusrutiner och interventioner)
 • Föda hemma
 • Kejsarfödsel (ink. "gentle cesarean" och VBAC)
 • Komplikationer (under graviditet och födsel)
 • Beräknat förlossningsdatum, att "gå över tiden", igångsättning (medicinskt och alternativt)
 • "Golden hour"
 • Amning (hur doulan kan förbereda, informera och stötta, de nio stegen)
 • Postpartum (de första 40 dagarna, "fjärde trimestern")
 • Moderkakan 
 • Mental hälsa under graviditet och efter
 • Kvinnans kropp (förändringar, problem och symptom)
 • Förlossningsskador
 • Smärta (syn på- och mening med smärta)
 • Smärtlindring och smärthantering (medicinsk och icke-medicinsk)
 • Bebisens perspektiv
 • Sexualitet i relation till födandet
 • Graviditet, födande och föräldraskap från ett spirituell perspektiv 
 • Obstetriskt våld, trauma, diskriminering
 • Födelseaktivism 
 • Feministiska perspektiv 
 • Interventioner (dominoeffekten) och alternativ 
 • Kvinnans rättigheter, informerade beslut etc.
 • Förlossningsrädsla
 • The birth space (miljön som främjar födandets fysiologi)
 • DOULAN:
 • Definitioner och historik
 • Doulaeffekten, stöd etc. 
 • Att hitta och utveckla sin egen roll som doula  (självreflektion, motivation etc.)
 • Self-care för doulor  
 • Samarbete mellan doulan och vården
 • Att matchas rätt: samspelet mellan doulan och klienten
 • Samtalsteknik 
 • Att doula under graviditeten, födseln och tiden efter (postpartum)
 • Att doula partnern/annan stödperson
 • Faderns roll och upplevelse
 • Att doula självstående/enastående mammor 
 • Hbtqia+
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel
 • Att doula vid olika "typer" av födslar: kejsarfödsel, vattenfödsel, tvillingfödsel, oassisterat
 • Att doula vid missfall, fosterdöd, abort
 • Det praktiska med att starta och driva eget företag som doula: marknadsföring, upprätta avtal, olika företagsformer, prissättning, upplägg gällande jour, för- och eftersamtal etc., samarbete med andra doulor
 • Doulaväskans innehåll 
 • Vidareutbildningar och extratjänster
 • Oraganisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (Odis), etiska riktlinjer, medlemskap, certifiering
 • Genomgång av olika "metoder" och hur doulan kan arbeta med dessa: FUR, Dyktekniken, Hypnobirthing, Birthing from within, Spinning babies/aktiv baby och rebozo
 • Förlossningsställningar (för- och nackdelar etc.) 
 • Visualisering och affirmationer  
 • Massage och beröring 

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur

 • Att föda, Gudrun Abascal och Madeleine Svärd Huss (obs! denna upplaga från 2018 https://biblioteket.stockholm.se/titel/1121607)

 • Föd på dina villkor, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom

 • The Birth Partner, Penny Simkin

 • Natural Birth, Kristina Turner

 • Give birth like a feminist, Milli Hill

 • The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson

 • Föda barn med stöd, Märta Cullhed Engblom

 • Föda utan rädsla, Susanna Heli

 • En av följande böcker (du väljer själv): Amning idag, Elizabeth Kylberg, Amning i vardagen, Marit Olanders, Amning i nöd och lust, Lin Dalén

 • Kejsarsnitt, Maria Ekdotter (tunt häfte)Rekommenderade böcker för fortsatt lärande och fördjupning:
(Vi refererar till dessa böcker under utbildningen)

 • The positive birth book, Milli Hill

 • Att möta förlossningssmärtan, Gudrun Abascal

 • Ina May's guide to childbirth, Ina May Gaskin

 • Spiritual Midwifery, Ina May Gaskin

 • Bära barn, Ulrika Casselbrant

 • Babies are born not delivered, Rebecca Dekker

 • Föda, Asabea & Opokoa Britton

 • The doula book, Klaus, Kennell & Klaus

 • The doula's guide to empowering your birth, Lindsey Bliss

 • Gravid med kropp och själ, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom

 • Active birth, Janet Balaskas

 • After the baby is born, Robin Lim

 • The natural pregnancy book, Aviva Jill Romm

 • HypnoBirthing, Marie F, Mongan

 • The new experience of childbirth, Sheila Kitzinger

 • The first 40 days, Heng Ou

 • Orgasmic birth, Debra Pascali-Bonaro & Elizabeth Davis

 • Mindful birthing, Nancy Bardack

 • The Fourth Trimester Companion, Cynthia Gabriel

 • When survivors give birth, Penny Simkin and Phyllis H. Klaus

 • Supporting survivors of sexual abuse through pregnancy and childbirth, Kicki Hansard

 • Transformed by Birth, Britta Bushnell

 • Labor like a goddess, Alexandrian Moran & Lauren Mahana

 • Sacred birthing, Sunni Karll

 • Shamanic Wisdom for Pregnancy and Parenthood, Anna Cariad-Barrett

 • Birthing from Within, Pam England, Rob Horowitz

 • Ancient Map for Modern Birth: Preparation, Passage, and Personal Growth for the Childbearing Year, Pam England

 • Birth without Violence, Frédérick Leboyer

 • Mothering from Your Center, Tami Lynn Kent

 • Placenta the forgotten chakra, Robin Lim

 • The female pelvis, Blandine Calain-Germain

 • Preparing for a gentle birth, Blandine Calain-Germain

 • Men, love and birth, Mark Harris

 • Mod att föda- föda med mod, Eva Wiger och Annika, Sjölund Alsberg

 • Förlossning, bli en delaktig partner, Anna Tallwe

 • Jordemor, Pia Höjeberg

 • Tröskelkvinnor, Pia Höjeberg

 • Kläda blodig skjorta : svenskt barnafödande under 150 år, Maja Larsson

 • Revolution i BB fabriken, Kristina Turner och Maria Bengtsson

Doula med kropp och själ- 
en holistisk doulautbildning 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!