Om Doula med kropp och själ

Hur skiljer sig denna utbildning från andra?

 • En längre utbildning ger oss tid och möjlighet att fördjupa oss inom fler olika områden och ha en bredare kursplan. Det lämnar också mer utrymme för diskussioner och delningar inom gruppen.
 • Egen studietid (ca 6-8 timmar per vecka) för hemuppgifter. Du kan då få ut mer av de dagar vi ses.
 • Handledning/mentorskap under första halvåret efter avslutad utbildning.
 • Fantastiska gäster som delar med sig av sina expertiskunskaper.
 • Ett utförligt kompendium packat med bra information, referenser etc. som du kommer ha mycket glädje av i ditt framtida arbete som doula.

Hösten 2021
(Fullbokad)

Intro: tors 2 sep kl 9-17
Block 1: tors-lör 3-4 sep kl 9-17
Block 2: tor-lör 30 sep-2 okt kl 9-17
Block 3: tor-lör 11-13 nov kl 9-17
Block4: tor-lör 9-10 dec kl 9-17
Avslutning: lör 11 dec kl 14-17

(Egen studietid tillkommer, ca 6-8 h per vecka) 

Var: Folkets hus, Bagarmossen (Stockholm)

Investering och bokning: 26 500 kr ink moms. 3000 kr betalas i samband med bokning. Kostnad för litteratur tillkommer. Boka din plats genom att maila anna@doulagruppen.se


Gäster hösten 2021:

 • Kristina Turner, författare och födelseaktivist, driver bl.a projekten Own your Birth och Föda Lugnt, (https://urbangoddess.se)
 • Elisa Corubolo, leg barnmorska (jobbar på Södertälje förlossning samt som hembarnmorska, erbjuder privat holistisk mödravård)
 • Anna Bergman, doula, förlossningspedagog (Birthing from Within) och hjälpmamma för amningshjälpen
 • Helena Maass, leg barnmorska och akupunktör (https://www.malaroarnasakupunktur.se/om-mig)
 • Ulrika Casselbrant, doula, bära barn-coach, arbetar på neo (https://narabebis.se/)


Våren 2022 
Block 1: tors-lör 20- 22 jan
Block 2: tor-lör 17-19 feb
Block 3: tor-lör  10-12 mars
Block 4: tors-fre 31 mars-1 april
Avslutning: lör 2 april

(Egen studietid tillkommer, ca 6-8 h per vecka)

Var: Stockholm

Investering och bokning: 33 500 kr ink 25% moms (vi erbjuder avbetalning vid behov). 3500 kr betalas vid bokningstillfället.
Kostnad för litteratur tillkommer. Boka din plats genom att maila anna@doulagruppen.seKursplan

 • Förlossningskultur (historiskt, politiskt) 
 • Barnmorskans roll och kompetensområde (historiskt och nutid)
 • Det "normala" födandets fysiologi och anatomi (bäckenet under graviditet, födsel och postpartum)
 • Förlossningens faser och förlopp: medicinskt och alternativa synsätt
 • Hormonernas påverkan på förloppet och upplevelsen av att föda 
 • Oxytocin
 • Föda på sjukhus (ink. sjukhusrutiner och interventioner)
 • Föda hemma
 • Kejsarfödsel (ink. "gentle cesarean" och VBAC)
 • Komplikationer (under graviditet och födsel)
 • Beräknat förlossningsdatum, att "gå över tiden", igångsättning (medicinskt och alternativt)
 • "Golden hour"
 • Amning (hur doulan kan förbereda, informera och stötta, de nio stegen)
 • Postpartum (de första 40 dagarna, "fjärde trimestern")
 • Moderkakan 
 • Mental hälsa under graviditet och efter
 • Kvinnans kropp (förändringar, problem och symptom)
 • Förlossningsskador
 • Smärta (syn på- och mening med smärta)
 • Smärtlindring och smärthantering (medicinsk och icke-medicinsk)
 • Bebisens perspektiv
 • Sexualitet i relation till födandet
 • Graviditet, födande och föräldraskap från ett spirituell perspektiv 
 • Obstetriskt våld, trauma, diskriminering
 • Födelseaktivism 
 • Feministiska perspektiv 
 • Interventioner (dominoeffekten) och alternativ 
 • Kvinnans rättigheter, informerade beslut etc.
 • Förlossningsrädsla
 • The birth space (miljön som främjar födandets fysiologi)
 • DOULAN:
 • Definitioner och historik
 • Doulaeffekten, stöd etc. 
 • Att hitta och utveckla sin egen roll som doula  (självreflektion, motivation etc.)
 • Self-care för doulor  
 • Samarbete mellan doulan och vården
 • Att matchas rätt: samspelet mellan doulan och klienten
 • Samtalsteknik 
 • Att doula under graviditeten, födseln och tiden efter (postpartum)
 • Att doula partnern/annan stödperson
 • Faderns roll och upplevelse
 • Att doula självstående/enastående mammor 
 • Hbtqia+
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel
 • Att doula vid olika "typer" av födslar: kejsarfödsel, vattenfödsel, tvillingfödsel, oassisterat
 • Att doula vid missfall, fosterdöd, abort
 • Det praktiska med att starta och driva eget företag som doula: marknadsföring, upprätta avtal, olika företagsformer, prissättning, upplägg gällande jour, för- och eftersamtal etc., samarbete med andra doulor
 • Doulaväskans innehåll 
 • Vidareutbildningar och extratjänster
 • Oraganisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (Odis), etiska riktlinjer, medlemskap, certifiering
 • Genomgång av olika "metoder" och hur doulan kan arbeta med dessa: FUR, Dyktekniken, Hypnobirthing, Birthing from within, Spinning babies/aktiv baby och rebozo
 • Förlossningsställningar (för- och nackdelar etc.) 
 • Visualisering och affirmationer  
 • Massage och beröring 

Litteraturlista

Böckerna behöver inte läsas från pärm till pärm. Inför varje utbildningshelg ges hemuppgifter där delar av böckerna ingår, samt diverse material online (poddar, videos etc). Observera att flera av dessa är på engelska. 

Obligatoriska: 
Att föda, Gudrun Abascal och Madeleine Svärd (klicka här för rätt upplaga)
Gravid med kropp och själ, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Föd på dina villkor, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Natural Birth, Kristina Turner
Give birth like a feminist, Milli Hill
The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson
Föda barn med stöd, Märta Cullhed Engblom
The Birth Partner, Penny Simkin
Föda utan rädsla, Susanna Heli
En av följande böcker (du väljer själv): Amning idag, Elizabeth Kylberg, Amning i vardagen, Marit Olanders, Amning i nöd och lust, Lin Dalén
Kejsarsnitt, Maria Ekdotter (häfte)


Rekommenderade böcker för fortsatt lärande och fördjupning:                                                                                   (Vi kommer referera till dessa böcker under utbildningen)   

Förlossning, bli en delaktig partner, Anna Tallwe
The positive birth book, Milli Hill
Att möta förlossningsrädsla, Gudrun Abascal
Ina May's guide to childbirth, Ina May Gaskin
Spiritual Midwifery, Ina May Gaskin
Babies are born not delivered, Rebecca Dekker
The doula book, Klaus, Kennell & Klaus
The doula's guide to empowering your birth, Lindsey Bliss
Active birth, Janet Balaskas 
Mammaroll och snippkontroll och Kejsarfödsel: snittkoll och mammaroll, Mia Fernado och Louise Winblad
After the baby is born, Robin Lim
The natural pregnancy book, Aviva Jill Romm
Hypnobirthing, Marie F, Mongan
The new experience of childbirth, Sheila Kitzinger
The first 40 days, Heng Ou
Orgasmic birth, Debra Pascali-Bonaro
Mindful birthing, Nancy Bardack
The Fourth Trimester Companion, Cynthia Gabriel
When survivors give birth, Penny Simkin and Phyllis H. Klaus
Sacred birthing, Sunni Karll
Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage, Rachel Reed
Witches Midwifes & Nurses A History of Women Healers, Barbara Ehrenreich & Deidre English
Shamanic Wisdom for Pregnancy and Parenthood, Anna Cariad-Barrett
Birthing from Within, Pam England, Rob Horowitz
Ten Moons, Jane Hardwicke Collings
Spiritual Pregnancy, Tassone och Landherr
Mothering from Your Center, Tami Lynn Kent
Born without violence, Freéderick Leboyer
Placenta the forgotten chakra, Robin Lim
The female pelvis, Blandine Calain-Germain
Preparing for a gentle birth, Blandine Calain-Germa
in
Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer, Kerstin Uvnäs Moberg