Här kan kan du läsa om några av de doulor som gått utbildningen Doula med kropp och själ

STOCKHOLM

Anna Arodén

Jag är kvinna, mamma, feminist och doula. Min resa till att bli doula startade 2017 när jag mötte svensk förlossningsvård och instinktivt kände att det saknades någonting. Min ambition som doula är att ge födande det som jag såg saknades, kontinuitet, trygghet och tillit. Jag brinner för det holistiska perspektivet och för att alla ska få föda sina barn i lugn och trygghet.

Jag vill försöka ge detta till människor, lugn och trygghet. För är det något som min egen berättelse om att bli mamma lärt mig så är det att lugn och trygghet är det viktigaste. Det är viktigt under en graviditet, under en födsel och som förälder.

Jag vill hjälpa blivande familjer att få rätt förutsättningar, mer självförtroende, mer empowerment, skapa space, en lugn och trygg plats och igenkänning. Det är det som skapar en positiv upplevelse av att föda och att bli förälder.

Jag erbjuder doulatjänster innan, under och efter en födsel. Profylax - förberedande samtal och stöd under graviditet, doulastöd under födsel, doula vid hemfödsel, amningsstöd och post partum-stöd som innefattar allt från snippsauna och bära barn till näringsrik mat eller bara någon att prata med.

Jag finns för er i detta, livets stora händelse, för samtal och möten, som doula och människa.

Kontakt:
Instagram: samsin_aroden
Hemsida: www.samsin.se
Mail: annaaroden@gmail.com


Maria Curtis

Jag heter Maria och är Doula, mamma och mormor och står stadigt på jorden med en stor portion värme, humor och nyfikenhet.

Som Doula värnar jag om varje kvinnas rätt att få föda på sina villkor och att få bli bemött med respekt, oavsett var och hur hon väljer att föda.

Jag tror på den gravida kvinnan, att hon innerst inne vet vad som är bäst för henne och bebis. Ibland kan man behöva stöd för att våga lita på den intuitionen och hitta självförtroende. Där kan en Doula komma in som vägledare och guide.

Jag månar om att lyssna in och förstå önskemål och behov hos de kvinnor, med eller utan partner, jag möter. Tillsammans och utifrån era önskningar skapar vi förutsättningar, för att ni ska få en så fin födelseupplevelse som möjligt.

Det sker genom bland annat förberedande samtal, som exempelvis kan innehålla guidning genom olika valmöjligheter, titta på eventuella rädslor, prova på praktiska övningar, djupdyka i användbara verktyg, stärkande mentalt stöd, visualisering. Även konst, dans och litteratur kan verka stärkande. Allt utgår utifrån intresse.

Målet med de förberedande samtalen är att ni ska känna er trygga och väl förberedda inför födelsen, denna livsomvälvande händelse.

Erbjudande, oavsett om du vill föda hemma eller på sjukhus.

  • Förberedande samtal - praktisk information, coachande samtal och fysiska övningar.

  • Jour inför födelsen - 1 vecka och fram till födelsen

  • Närvarande fysiskt och emotionellt stöd under hela födelsen

  • Postpartum stöd - uppföljningssamtal och stöd efter födelsen

Varmt välkommen att kontakta mig (ensam eller med partner) för ett kostnadsfritt första samtal.

Jag verkar i hela Stockholms län, samt till viss del i Södermanland och Östergötland.

Kontakt:
Mail: doulabymaria@gmail.com
Tele: 0735856783
Instagram: doulabymaria


Åsa Ekman

Att få bidra till fina och stärkande erfarenheter av graviditet, födande och föräldraskap är den främsta anledningen till att jag är doula. Dessa upplevelser bär vi med oss resten av livet och jag vill att era ska bli minnesvärda. Min egen förlossningsupplevelse fick jag ägna lång tid åt att läka och det vill jag att alla ska slippa.

När det kommer till födande är det min övertygelse att kroppen har medfödd och fullt naturlig kunskap. Genom att vara väl förberedd, känna trygghet och tillit till kroppens förmåga får du tillgång till födandekraften och skapar goda möjligheter för en positiv förlossningsupplevelse. Jag bidrar med information för förberedelser och beslut längs vägen, samt fysiskt och känslomässigt stöd.

Jag finns för er som en stödjande guide till det som gör er trygga under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Vi följs åt över tid, vilket ger precis den typ av kontinuerligt stöd som studier påvisar bidrar till den så kallade doulaeffekten. Jag vill stärka dig så att du kan lita på kroppen och får föda av egen kraft, på dina villkor.

Metoder jag använder och har kunskap i är Föda utan rädsla (andning, avslappning, rösten och tankens kraft), shiatsu och aktiv baby. Jag erbjuder doulastöd, profylax, mother blessings, kvinnocirklar och postpartumstöd.

Varmt välkommen för ett första samtal.

Kontakt:
Mail: asa@doulagruppen.se
Tele: 072 716 78 44


Naomi Farragher Morén

Alla familjer är värda att få evidensbaserad information och kontinuerligt stöd inför, under och efter förlossningen.
Alla mammor är värda att uppleva sin inre kraft vid födseln.
Alla barn är värda en mjuk och kärleksfull start i livet.
Jag är en engelsk- och svensktalande doula och tvåbarnsmor som bor i södra Stockholm och brinner för den födandes förmåga att föda sina barn på sina egna villkor. Jag bryr mig om den som föder, det nya liv som kommer till världen, den som står bredvid och den familj som blir.

Som doula är jag lyhörd och har stor respekt för era önskemål och drömmar och jag vill guida i den fantastiska förlossningsupplevelse som är er, hur ni än vill ha det och hur det än blir. I min roll som doula vill jag skapa förutsättningar och förbereda för en lugn graviditet, en trygg förlossning med kontinuerlig närvaro och ett stöd under postpartum-tiden.

Jag erbjuder...
... lär känna-/introduktions-samtal (kostnadsfritt)
... församtal/profylax-samtal under graviditeten
... jour 1-2 veckor inpå beräknade datumet fram till födandet
... närvaro och stöd under förlossningen
... postpartum-stöd
... Mother Blessings/Baby showers
... kvinnocirklar
... mamma-spa med reflekterande samtal sex månader efter födseln.

Jag använder bland annat följande verktyg/metoder: Föda utan rädsla (andning, avslappning, rösten och tankens kraft), Aktiv baby, Rebozo-teknik, akupressur och amningsrådgivning.

Förutom doula är jag utbildad hortonom och miljöriskbedömare med inriktning på giftfri miljö. Fråga mig gärna om hur ni kan förbereda era hem - eller om örter och odling!

Kontakt:
Mail: naomifarragher@gmail.com
Tele: 0762058183
Instagram & hemsida: Kommer inom kort...

Anna Fellbom (Stockholm & Sörmland)

Min djupaste intention som Doula är både att ert barn ska få bästa möjliga start i livet och att ni som föräldrar ska känna er stärkta av och trygga i er upplevelse. Att vänta barn, att föda och bli förälder kan vara djupt transformerande och jag önskar att alla kunde få stöd under denna resa, och det är därför jag har valt att bli doula - för att finnas där som ett kontinuerligt och tryggt stöd för dig som föder och för dig som är partner.

Jag har en stark tilltro till kvinnokroppens inneboende förmåga att föda barn, när rätt förutsättningar och tryggt stöd ges. Att känna tillit och trygghet till kroppen, liksom att förbereda sig ger fina möjligheter för en positiv upplevelse. Som Doula finns jag med och både vägleder och stöttar under hela processen, oavsett vilket sätt du väljer att föda på- om det är på sjukhus, hemma, vaginalt eller kejsarfödsel, med eller utan medicinsk smärtlindring, om du ensamstående, om ni är två eller fler.

Verktyg jag använder mig av är bland annat:

  • Föda utan rädsla: en metod som erbjuder fantastiska mentala och emotionella verktyg att handskas med smärta, rädslor m.m.
  • Aktiv Baby: enkla fysiska övningar som hjälper med allt från bäckensmärtor och gravidrelaterade problem samt att skapa utrymme i livmodern och bäckenet för att barnet ska kunna inta optimal position
  • Akupressur och massage: genom att trycka på specifika punkter kan vi hjälpa kroppen att slappna av, släppa på känslor, lindra smärta eller även stimulera värkar. Massage är ett underbart sätt att komma tillbaka till kroppen, främja oxytocin och slappna av
  • Rebozo-tekniker: En rebozo är traditionellt sätt en handvävd sjal som används i Mexiko i livets olika angelägenheter, inte minst under graviditet, vid förlossning eller postpartum för att t.ex bära barn. Rebozon är ett fantastiskt redskap för avslappning, smärtlindring och igångsättning, men kan även användas som hjälp för olika förlossningspositioner
  • Kroppsnärvaro: med hjälp av rörelse och visualisering kan vi komma tillbaka till kroppens sensationer och närvara med det som är, i lugn och trygghet

Jag kommer bl.a att dela med mig av dessa metoder och tekniker, liksom finnas där som emotionellt stöd vid möjlig oro, rädsla eller tidigare trauman. Dina/era behov och önskemål styr hur vi lägger upp våra träffar! Jag erbjuder även postpartum-stöd i form av amningsstöd, näringsrik mat, omvårdnad, samtal m.m. samt ceremonier såsom Mother Blessing och Closing the Bones.

Vill du få stöd på ett annat språk än svenska, pratar jag även franska, spanska och engelska!

Med all min värme,
Anna

Kontakt:
Tele: 0760507026
Mail: amayadoula@pm.me
Instagram: @amayadoula
Hemsida: www.amayadoula.se 


Anne Furk
Kontakt: gut@myself.com  


Maria Halldén

Hej fina du!
Mitt namn är Maria och jag är holistisk doula och ser fram emot att vara ett kontinuerligt stöd för dig som förstår storheten i och vikten av en trygg födsel. Du ser det andliga i födandet och vet att det är en portal till en helt ny värld både för dig och ditt barn. Du vill ha stöd och verktyg för att föda på dina egna villkor och på det sätt du själv känner dig trygg.

Min erfarenhet är att vi kvinnor kan ha svårt att be om det vi behöver. Vi har till och med svårt att veta vad vi behöver ibland. Min vision är att lära känna dig på så sätt att jag kan stå som en klippa vid din sida och stå upp för dig och dina behov under din födsel.

Jag har hållit space för den feminina kraften i så många olika sammanhang i mitt dagliga arbete som meditations- och yinyogalärare och jag har därför stort självförtroende att vi tillsammans kan skapa ett lugnt och tryggt födslo space som du kan komma stärkt ur. Jag besitter en stark intuitiv förmåga, ett autentiskt inre lugn, jag utstrålar moderlig trygghet och tillit vilket gör att mina klienter känner sig fullständigt trygga, hållna och hörda.

Min fasta övertygelse är att när vi återknyter kontakten till det heliga i födandet återknyter vi till jorden och visdomen. Att hitta tillbaka till livmoderkraften och att i vardagen kunna tanka ner kontakten till den heliga feminina energin är vad som kommer hela jorden.

I have English as my second mother tongue so I'm also very comfortable to support non-Swedish speakers. 🧡

Kontakt:
Instagram: _mariahallden
Tele: 0704885523
Mail: maria.hallden@gmail.com


Ebba Heeroma

Hej!

Min passion för att få stötta och styrka kvinnor / par genom deras gravidresa började redan efter min första förlossning. Jag förstod snabbt att många kvinnor inte får den förlossningsupplevelse som de hade önskat. Jag doular för att varje kvinna ska få möjligheten att föda i en miljö där man får känna sig trygg, hörd och sedd. Att få föda på sina egna villkor.

Jag är själv trebarnsmamma och utbildad doula i Stockholm. Under min tid som förälder har jag insett vikten av stöd under både graviditet och förlossning, men även hur avgörande detta är för tiden efter för att må sitt bästa, känna sig glad och stark. Oavsett om ni gör detta tillsammans eller om du är ensam, om detta är eran första graviditet eller om ni har fött barn tidigare och är ute efter en annan upplevelse, vill jag hjälpa er att hitta er egna unika resa genom graviditeten.

Jag erbjuder stöd under hela graviditeten i form av församtal och närvaro under förlossningen samt tiden efter förlossningen så ni kan få förutsättningarna för en magisk första tid tillsammans med nya familjemedlemmen.

Jag hoppas att jag får möjlighet att hjälpa just er under eran graviditet, förlossning och första tiden med er bebis!

Kontakt:
Hemsida : www.doulaebba.se
Mail: doulaebba@gmail.com
Instagram: @doulaebba

Gabriella Holmström

Att utbilda mig till doula var ett kall och ett steg på min väg mot att bli barnmorska. Jag har länge fascinerats av kvinnohälsa och min största önskan är att du som kvinna finner din inre kraft och tro till dig själv.

Min syn på kroppen och födande är holistisk, där sinne, själ och kropp är sammanlänkade. Genom förberedelse, trygghet och tillit till kroppens förmåga skapar vi förutsättningar för en positiv förlossningsupplevelse på dina villkor, där eventuell partner också känner sig stärkt och delaktig. Min roll blir att bidra med fysiskt och känslomässigt stöd, kontinuitet, information, samtal och tilltro till din förmåga.

Jag finns tillgänglig som doula före, under och efter födseln. Utöver det erbjuder jag mother blessings, kvinnocirklar, ceremonier, örtkännedom, gravidyoga och postnatal/mamma-bebis yoga

Kontakt:
Tele: 073 354 62 03
Mail: gabriella.holmstrom@gmail.com


Josefin Iggström

Att få hjälpa kvinnor och par till fina upplevelser av graviditet och födande är den största anledningen till att jag utbildade mig till doula.Jag har full tillit till kvinnan, hennes kropp och hennes förmåga att föda sitt barn om hon får göra det på sina villkor, i trygghet och med rätt stöd.

Som doula vill jag kunna hjälpa er att känna er trygga genom att ge er det stöd och de verktyg som just ni behöver för att graviditeten och förlossningen ska bli en så trygg och stärkande upplevelse som möjligt.

I min roll som doula kommer jag att finnas för er före, under och första tiden efter förlossningen.

Varmt välkommen för ett första kostnadsfritt möte!

Kontakt:
Tele: 073 999 70 04
Mail: Femininewisdom.doula@gmail.com
Instagram: Femininewisdom.doula


Anna Knudsen

Jag heter Anna, och är mamma till 4 barn i åldrarna 22, 18 samt tvillingflickor på 15 år.
Jag bor ute på natursköna Ekerö tillsammans med min man, och tre av barnen då sonen är utflyttad ur boet.

I mitt arbete möter jag dagligen personer som har kommit långt i sitt drogfria och nyktra liv. Jag älskar mitt arbete, där varje möte är unikt och det är så fint att få dela många personers livsöden och se personen komma längre ifrån sin utsatthet och utanförskap.

Mitt intresse för graviditet och förlossning har funnits med länge, och det var vid mitt andra barn födelse, som intresset väcktes starkare för att bli doula.

Av olika anledningar blev det rätt just för mig att nu under våren 2021 läsa en gedigen och fantastisk doulautbildning, som har ett holistiskt synsätt - Doula med kropp och själ.
Denna utbildning har fört med sig så mycket kunskap, nya perspektiv, ökad förståelse samt kunskap om olika metoder och verktyg som tex FUR- Föda Utan Rädsla, som kan användas både under graviditet och förlossning.
Mitt intresse och önskan om att kunna vara ett tryggt stöd, för både den födande samt partner har väckts, med stor nyfikenhet och en stor ödmjukhet inför vad som väntar i min nya roll som doula... Jag tror på kvinnan/paret och födandets kraft.

Jag önskar kunna vägleda, vara ett tryggt stöd, ge en ständig närvaro, samt läsa av signaler som uppstår i födelserummet.

Tillsammans strävar vi efter en positiv och lugn upplevelse som bygger på tillit, kunskap och trygghet, kan jag som Doula vara en del av detta så skapar det magi.

Blir du nyfiken på att ta stöd av en doula? Och vill veta mer, varmt välkommen att kontakta mig så träffas vi på en fika helt förutsättningslöst.

Kontakt:
Tele: 0733-262 282
Mail: vattuman1972@gmail.com 


Malin Lemchen

Mitt namn är Malin Lemchen, en person med stor nyfikenhet och mycket känsla.

Jag har en passion för kvinnan, hennes kraft och förmåga att föda.
Jag är starkt övertygad att om du som kvinna får möjligheten att känna dig trygg, ha tillit till din kropp och har rätt människor runt dig har goda förutsättningar att få en fin och stark förlossningsupplevelse.

Ibland behövs det lite arbete, tips och stöd för att komma dit men det kan å andra sidan ge dig den upplevelse du längtat efter samt fina minnen att bära med dig.

Jag finns för dig och din partner/stödperson, villig att lyssna för att ge er det stödet som just ni vill ha och finnas till på era villkor.

Med värme/ Malin

Kontakt: 
malin@lemchen.se

Linda Lindblad

Varmt välkommen hit 🌿
Jag heter Linda Lindblad - är utbildad Doula, Beteendevetare och Barnskötare.

Inom den här sfären är mitt tydliga syfte att vara din spegel & guide för den inneboende kraft som finns med dig. Att spegla ljuset i kombination med kunskap och verktyg utefter behov samt önskemål. En guide för återanslutning, genom motstånd till läkning, acceptans och trygghet.

Namnet HUAYRAMAMA kommer från sydamerikansk folksaga och åsyftar vindens mor. Enligt sägnen så kan Huayramama styra väderlek och dela sin kraft med medicinmänniskor. Huayramama får här vara en ytterligare påminnelse till oss, om vår inneboende potential och livets syfte.

Kontakt:
Hemsida: www.huayramama.com 
Mail: huayramama@gmail.com
Instagram: @huayramama

Emelie Norén

Hej och välkommen,

Jag är doula, mamma, fru. Jag är kvinna, vägledare, cirkelhållare. Jag är doula för att det är det viktigaste jag kan lägga min tid på jorden på. Jag doular för att framtida generationer ska komma till världen i kärlek, det är barnens födslorätt. Jag doular för att kvinnan ska helgas som den livgivande gudinna hon är, det är hennes födslorätt. Jag doular för att partnern ska hitta sin roll som stöd och beskydd, det är hens födslorätt.

Som doula verkar jag för att utrusta kvinnor med verktygen att föda i sin fulla urkraft. Jag vill skapa förutsättningar och skydda processen så att upplevelsen av födelsen blir positiv och stärkande.

Förutom att erbjuda doulastöd - före, under och efter födseln - håller jag också kvinnocirklar, mother blessing ceremonier, postpartumceremonier, m.m.Välkomna att höra av er!

Med kärlek
Emelie Norén

Kontakt:
Hemsida: www.doulandet.se
Instagram: @doulandet
Mail: kontakt@doulandet.se 

Mieke Oostveen 

Efter min föräldraledighet kommer jag att erbjuda tjänster som postpartum-doula. Jag vill att alla ska uppleva en mjuk start på livet som förälder och jag är här för att hjälpa till. Jag kommer att erbjuda allt från stöd vid amning, hjälp med att bära barn, olika bärverktyg och snippsauna till matlådor eller bara möjligheten att ta en dusch. Med mig kan du prata svenska, engelska och nederländska. 

Låt mig ta hand om er!

Kontakt:
mieke.oostveen@live.nl

Hanna Pauser, Doulabyn

Hej och välkommen!

Jag arbetar som doula under födsel, postpartum-doula, profylaxinstruktör (med utgångspunkt i hypnobirthing & dykmetoden/föda utan rädsla) samt erbjuder även mother blessing och privata amningskurser.

Grunden för mitt arbete som doula är ett inkännande och jordnära stöd. Jag arbetar lyhört utifrån vem du är och dina önskemål och behov. Min målsättning är att stötta dig till en trygg födsel där du känner att du är hållen och stöttad både fysiskt och mentalt. För er som är ett par ser jag även min roll som ett stöd för partnern för att hen ska kunna vara trygg både som stödperson och även själv få en trygg upplevelse av födseln. 

Jag har ett holistiskt synsätt på födande. För mig innebär det en förståelse för att kroppens fysiologiska mekanismer och hormonella processer under födseln är tätt sammanlänkade med vår psykologiska och känslomässiga upplevelse. Din upplevelse under födseln påverkar förloppet i kroppen och tvärtom.

Därför är jag uppmärksam både den födandes känslomässiga behov likväl som kunskap och metoder som ger smärtlindring och stöttar kroppen, t. ex. ställningar eller övningar som kan stötta förloppet under olika skeden. Jag hjälper dig även att hitta smärtlindrande tekniker som känns bra för dig, tillexempel mottryck, TENS, akupressur, massage eller användandet av värme eller bad m.m. Hoppas att vi hörs! 

Kontakt:
Hemsida: www.doulabyn.se
Instagram:@doulabyn
Tel. 0736780607
E-post: hanna.pauser@gmail.com


Nandini Petersdotter

Kontakt:
nandinipetersdotter@hotmail.com


Mikaela Qviberg

Hej och välkommen hit!

Letar du efter en doula med erfarenhet av sjukvården, men med ett bredare perspektiv och ett mer holistiskt synsätt på människan och födande än det du möter inom vården?

Mikaela heter jag och är legitimerad läkare, utbildad doula, mamma och tidigare undersköterska på mödravårdscentral och förlossningsklinik. Jag är doula för att få ge stöd och skapa trygghet under en av livets största händelser, för att möjliggöra en positiv och stärkande upplevelse för kvinnan, ev. partner/stödperson och för barnet.

För mig är graviditeten och födandet en känslomässig och spirituell resa, en resa där du som kvinna ska ges plats och möjlighet att hitta din inre kraft och få föda på dina villkor, oavsett om du önskar föda på sjukhus, med kejsarfödsel eller hemma.

Jag erbjuder förberedande samtal, kontinuerlig närvaro under födseln samt stöd under första tiden som nybliven förälder för att skapa optimala förutsättningar för att ni får en resa som ni kan se tillbaka på och minnas med kärlek.

Välkomna att kontakta mig för ett kostnadsfritt intro-samtal.

Med värme och kärlek
//Mikaela

Kontakt:
Hemsida: www.birthandbeyond.se
Mail: info@birthandbeyond.se
Instagram: birthandbeyond.se

Åsa Siljendal


För 30 år sedan fick jag uppleva det häftigaste, starkaste och finaste jag någonsin varit med om, den 14 juni 1990 födde jag min första son.Genom livet har jag tydligt känt att jag vill hjälpa andra kvinnor att känna som jag gjorde då. Att få uppleva en förlossning som är trygg och där du som kvinna är både sedd och hörd. Nu har jag utbildat mig till doula och kan hjälpa dig och andra klienter att få precis den fina upplevelse kring både graviditet och förlossning som just du önskar.

Jag kan vara ditt stöd före, under och efter förlossning, allt beroende på vad du behöver och min kunskap. Jag har valt att skräddarsy mina tjänster efter mina klienters önskan och behov. Jag arbetar som auktoriserad hudterapeut och massös och har
erfarenhet från förlossningsvården som undersköterska.
När du anlitar mig kommer du få möjlighet att ta del av de områden jag har erfarenhet från sammanvävt i ert personliga "doula-paket".Jag förespråkar trygghet och tydlig kommunikation till alla mina klienter och jag tror att kropp och själ går hand i hand och det är utifrån det perspektivet jag arbetar som doula. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation om hur just din förlossningsupplevelse kan bli det du strävar efter. Tillsammans kan vi arbeta fram en idé formad utifrån dina önskemål och mina kunskaper. Jag kommer att göra mitt yttersta för att du ska få en lika häftig, stark och fin upplevelse som jag fick den där juni-dagen för 30 år sedan när jag födde min första son.

Josephine Tagesson

Min längtan efter att bli doula startade efter min egna förlossning. Efter att ha fått känna det vackra stödet som min doula och lärare Susannah Rickman gav mig och min man, har det varit något som mitt hjärta har längtat efter att kunna erbjuda andra kvinnor.

Min ambition som doula är att skapa ett lugnt space för dig både den födande och partner där ni känner er stöttade, trygga, sedda och hållna genom hela födelseprocessen.

Jag ser på födandet som något heligt. En välkomstceremoni. En transformation där jag som doula är med och stöttar med full närvaro, kärlek, omsorg och trygghet. Jag är här för att hjälpa er att föda på det sätt ni önskar och längtar efter.

Jag erbjuder en varm kärleksfull famn för er att landa i och stöttar er genom hela födelseprocess. Innan, under och efter förlossningen finns jag där, med olika typer av stöd som spirituellt, emotionellt, fysiskt och praktiskt även förberedelser inför en sjukhus- eller hemfödsel.

Utöver det erbjuder jag även Reiki behandlingar, gravidyoga, sound healing och Mother Blessing ceremonier.

Med värme,
Josephine

Kontakt:
Hemsida: innerpatience.com
Mail: contact@innerpatience.com
Tele: 0730733404 
Instagram: @josephinetagesson

Nana Ösgård Heilmann

Jag tror på kvinnans kraft att föda på sina egna villkor.

Det mest fantastiska som kan hända på denna jord är att ge liv! Kraften, visdomen och förmågan är större än allt. Tillsammans skapar vi rum för din förlossningsupplevelse!

Jag heter Nana, är 3-barnsmamma, född i Köpenhamn och har ett förflutet som akrobat, filmproducent och inredare. Jag livnär mig som inredningsarkitekt och driver idag en inredningsstudio som skapar upplevelsedesign med särskild fokus på människors behov och välmående. Jag pratar flytande danska och svenska och engelska på bra nivå.

Genom utbildningen "Doula med kropp och själ" är jag nu redo att vara ditt/ert stöd under er graviditetsresa. Mitt uppdrag är att stå vid din sida, att dela kunskap och praktiska verktyg och att ge dig kontinuerligt stöd och uppmuntran under graviditeten, förlossningen och post partum. Jag kommer att vara där, när du behöver mig som mest och jag vill kämpa för din rätt att äga din förlossningsupplevelse.

Med hjälp av andning, tankens kraft, avspänning, massage och ett kontinuerligt stöd skapar vi trygghet i det födande rummet. Hormoner som endorfiner och oxytocin frigörs under en lugn födsel, de hjälper kroppen att föda utan fara och dämpar smärtan.

Jag tror på din inneboende förmåga att föda. Jag tror på dig!
Jag verkar i Stockholm och jag ser verkligen fram emot att möta dig!

En varm och innerlig kram från Nana

Kontakt:
Mail: nana@projektochdesign.se
Instagram: @doulafamnen (kommer snart)
Tele: 0732344552


ENKÖPING

Karin Götefelt

Jag heter Karin Götefelt och är psykolog, doula, mamma och feminist. Jag vill älska och värna livet i alla dess former! Livet som ju har sin början i längtan efter nytt liv, i graviditet, födelse och den första tiden med det nyfödda barnet. Därför känns det som den största gåvan att få finnas med och stötta blivande föräldrar!

I mitt arbete som doula och psykolog drivs jag av en längtan att hjälpa människor leva helhjärtat, autentiskt och i samklang med Modern som föder oss alla, vår Moder Jord. För att det ska vara möjligt behöver vi känna trygghet, samhörighet och tilltro till vår egen förmåga. Precis det som är grunden i födandet! Som doula finns jag med dig och dina nära som en trygg och lugn medmänniska i ett av livets stora skeenden. Jag har kunskap om födandets fysiologi, jag ser dig som födande kvinna som expert på din kropp och på födandet. Jag har också kunskap om sjukvårdens historiska perspektiv på födandet och dagens rutiner inom förlossningsvården. Jag ser födandet som en stor existentiell och transformativ händelse. Ett tillfälle i livet att fördjupa och vidga din förståelse för dig själv, för att läka tidigare livshändelser och hämta ny kraft och upptäcka nya sidor hos dig själv och dina nära.

Som psykolog och utbildad i ekopsykologi ser jag relationen till oss själva, till varandra och vår Moder Jord som helt avgörande för hur vi mår och hur vi lever. Jag är övertygad om att vår egen hälsa är tätt sammanlänkad med vår Moder Jords hälsa. Därför jobbar jag med stort fokus på vår samhörighet med varandra och med naturen utifrån en djup övertygelse om att allt levande hör samman.

Jag erbjuder samtal och ceremonier, naturvandringar och meditationer inför, under och efter graviditet och födsel utifrån dina behov och önskemål. Inom ramen för mitt arbete som psykolog erbjuder jag också samtalsbehandlingar.

Jag passar dig som är nyfiken på livet och dig själv, som vill bli stöttad, stärkt och hedrad i ditt blivande föräldraskap. 

Jag är verksam främst i Uppland, Västmanland och södra Dalarna men tar uppdrag även på andra håll. Hör av dig så berättar jag mer.

Kontakt:
Hemsida: karingotefelt.se
Mail: info@karingotefelt.se
Instagram: psykologkarin 


Anna Kaplan

Mitt namn är Anna och jag är Doula, undersköterska, utbildad inom örtmedicin samt studerar till sjuksköterska. I mitt arbete som Doula utgår jag från ett holistiskt perspektiv där det emotionella, fysiologiska, psykologiska och spirituella perspektiven tillåts att vävas samman. Jag erbjuder en sammanflätning av kunskap inom omvårdnad, kvinnohälsa, hormoner och örter och finns tillgänglig som stöd genom graviditet, inför och under förlossning samt post-partum. Jag erbjuder även stödsamtal, diverse kroppsbehandlingar som massage och akupressur samt håller ceremonier som exempelvis mother blessings. Som Doula kommer jag vara närvarande och inkännande för just dina behov och önskemål och ge ett kontinuerligt stöd för att du ska kunna känna dig trygg och stärkt i din kraft.

Jag ser fram emot att vara Din Doula.

Utgår från Enköping men är även verksam i Västerås och Uppsala.

Kontakt:
Mail:anna.kaplan@live.se
Instagram: Sacredfeminity 


ÖREBRO

Rebecca Rogberg

Jag vill finnas för dig och möta dig, precis där du är just nu.
Med min kunskap som mamma, doula, sjuksköterska och förskollärare kan jag stödja dig, din partner och ditt barn genom livets olika cykler utifrån en holistisk utgångspunkt. Allt från livets början, mitt och slut, som ett stöd genom livet. Därmed innebär det att jag inte bara erbjuder tjänster som renodlad doula utan som full spectrum-doula, end of life-doula, konsultation gällande barns utveckling och lärande samt HLR instruktör.

Mitt fokus utgår ifrån rätten att få föda på sina egna villkor, oavsett hur och var du vill föda där jag kan få stödja dig i den resan. Min förhoppning är att du ska känna att du äger din egen födsel så att du kan vårda den, ta ansvar för den och därmed älska den.

Jag kan erbjuda dig stödsamtal, handledning, verktyg och metoder som kan hjälpa dig förbereda, hantera eller bearbeta födslar. Jag kan även ge kunskap om rutiner, interventioner och vårdsystemet samt praktisk kunskap som kan komma dig till nytta såsom amning, bära barn och smärthantering.

Jag arbetar didaktiskt, systematiskt och med hjärta. Allt utifrån ditt/era behov och vilja och varvar mellan att bistå både teoretiskt, praktiskt, emotionellt, själsligt som kreativt. Jag finns till hands både digitalt så som med fysiska möten, enskilt som i grupp.

All kärlek och värme
Rebecca 

Kontakt:
Mail: rogberg.r@gmail.com


GÖTEBORG

Hanna Edholm

Vad fint att just du hittat hit! Hanna heter jag, är en amningsälskande mamma till en fantastisk liten fyrklöver (tre födda på sjukhus och en planerad hemfödsel) och brinner helhjärtat för varje familjs rätt till en födsel på just deras villkor. Jag är utbildad språklärare, men arbetar just nu enbart som familjefotograf och med att stötta familjer genom graviditet, födsel och postpartumtiden.

En födsel är för många en av livets största, mest omvälvande passager att gå igenom, och att kunna bära med sig en positiv känsla därifrån anser jag vara absolut nödvändigt. Oberoende av om det blev som man först planerat eller inte. Den känslan kan påverka så väldigt mycket mer än bara upplevelsen av födseln, inte minst den viktiga starten på ett nytt familjeliv och bebis allra första tid i livet. Och det är där min roll som doula kommer in. Trygghet, tillit, närvaro och kärlek. Tillsammans kan vi arbeta mot att dina behov ska få vara i centrum och att din röst ska få styra just din upplevelse. Jag tror på dig, och jag tror på kvinnokroppens förmåga att föda barn. Jag tror på rätten att få föda på dina villkor, att få känna in din egen kropp, att bli stärkt i dina val och att våga sikta mot just din drömfödsel (oavsett hur den må se ut). När du väl inser att du sitter på makten över din kropp och födsel, ja det är då magin kan börja ta plats på riktigt.

Det är så mycket större än en medicinsk händelse där man förväntas vara tacksam över att "alla lever och det gick ju bra". En födsel är en sorts initieringsrit och den är värd att verkligen få upplevas. Alla kvinnor förtjänar att få föda i sin fulla kraft, alla familjer förtjänar en mjuk och trygg övergång och alla barn förtjänar en lugn och vacker landning i livet på utsidan - "peace on earth begins with birth". Och det är med stor ödmjukhet jag ser på rollen att få stötta familjer och födande i skapandet av de förutsättningar som krävs för att lyckas nå dit. Att få gå med familjer och lyssna in just deras behov är en enorm ära och ligger mig så fasligt varmt om hjärtat. Alla har rätt till en trygg och stärkande födsel.

Jag tar uppdrag främst runt Göteborg med omnejd (Borås, Varberg, Trollhättan), och jag doular på både svenska och engelska. Jag dokumenterar även födslar för den som önskar det. Känner du att jag kanske skulle kunna vara rätt för dig? Skicka iväg ett litet meddelande så kan vi boka in ett kostnadsfritt och helt förutsättningslöst första lära känna-samtal. You've got this!

Med värme,
Hanna

Kontakt:
Hemsida: www.hannaedholm.se
Instagram: @doulahannaedholm
Mail: info@hannaedholm.se
Tel. 0708688940


Nina Snäll

Jag heter Nina Snäll och jag är doula, bärabarncoach, yogalärare och mor till tre barn.

Jag ser födandet som en initiering och känner stor vördnad och kärlek till alla som föder. Jag är tacksam för att min uppgift som doula är att finnas där och vara närvarande i det som sker. Ibland som stilla vittne, ibland mer aktiv. Alltid följsam till det som i ögonblicket behövs. Mina ledstjärnor är kärlek & närvaro.

Jag har varit doula sedan 2015 parallellt med att jag själv blivit mamma till tre barn och mitt vanliga jobb med yoga, gravidyoga, acroyoga. Jag har också erfarenhet av att leda kvinnocirklar, föräldracirklar, mother's blessing ceremonier, samtal och födsloberättelser.

Jag är gärna med och ger stöd under din resa på svenska, engelska eller spanska.

Kontakt:
Hemsida: www.dohlala.se
Mail: nina@dohlala.se
Instagram: @dohlala @sjaldoulan

HALMSTAD (HALLAND)

Lisa Feuerbach Wengel

Jag heter Lisa och har alltid fascinerats mycket av födandets kraft och magin som händer när ett nytt liv kommer till vår verklighet. När jag äntligen fick mitt första barn väcktes drömmen om att bli doula.

Tillsammans med min kollega och bästa vän Jolin har vi startat The Mothering Mothers, vår gemensamma bebis. Vi erbjuder traditionella doulatjänster just nu och kommer i höst utöka verksamheten med vårt koncept "Redo att föda", en kombination av gravidyoga, kunskap och meditation, för att öka chanserna till en underbar graviditet, födsel och första tid med bebis och den nya familjen som skapats.

Vi är verksamma i Halland, Västra Götaland och Skåne och finns i Halmstad. Kontakta oss gärna antingen via vår hemsida, instagram, mail eller telefon.

Kontakt: 
Hemsida: www.themotheringmothers.se
Instagram: themotheringmothers
Mail: themotheringmothers@hotmail.com
Tele: 0739991837

SKÅNE

Fredrik Carlsson

Hej, mitt namn är Fredrik.
Jag är pappa till två pojkar och lever ute i skogen i ett litet hus nära havet.
Genom att bli pappa och att utbilda mig till Doula har en djup förståelse väckts i mig. Vår resa till att bli Pappa och vår närvaro som män betyder mycket mer än vad vi i vårt samhälle förstår idag. För bebisen och för mamman att känna dig, din närvaro, hållandet du ger som man, vägleder dem båda att hitta sin väg under graviditeten, förlossningen och efter.

Hela graviditeten, under förlossningen och hur vi mår som nyblivna pappor i det nya livet. Det är tre platser där vi män kan göra stor skillnad för oss själva och dem vi älskar. Det är tillfällen av växande.

Det vi ofta saknar är någon som kan dela kunskap och erfarenhet. Någon som kan stå stadigt bredvid, lyssna, följa hela resan, ge praktiska råd och information om vad som väntar. Jag vill ge allt det i total ärlighet för att du ska ta stegen i ditt faderskap.
Jag är här redo för att hjälpa dig och dina kära.
Online och in real life för att möta och stötta dig på din resa.
Essentiellt två saker
- För dig att landa i din närvaro, känna pappan i dig växa, höras, samla mod, kliva fram och gå genom dina utmaningar/initieringar i faderskap.

- Din kärlek och närhet till ditt barn, er kontakt och resa från första stunden genom hela graviditeten och till livet som pappa.

Från den stunden du fick reda på att du ska bli pappa började det.

Jag välkomnar dig att kontakta mig var du än är på din resa att bli och leva som pappa. Jag vill vara här i allt och stärka dig med allt jag är.
Mycket mer finns att läsa även för mammor. Det går enkelt att nå mig och ställa frågor, boka in ett första möte.

Kontakt:
Mail: presshold@hotmail.com
Tele: 0706-182281

ÖSTERGÖTLAND

Ditte Ehlin

Jag har under mina egna graviditeter funnit intresset och fascinationen för kvinnokroppen och den födande kraft vi bär på. Det är ett mirakel varje gång en ny människa kommer till världen och det är också transformerande. Det är inte bara det första mötet med ditt barn utan även det första mötet med dig själv som förälder.Det är en mänsklig rättighet att få välja var, hur och med vem vi vill föda våra barn. Oavsett om det är på sjukhus, genom en kejsarfödsel eller i hemmets trygga vrå. Jag som doula vill att du ska föda på just det sätt du önskar och stöttar er och era val. 

Jag har tilltro till den förmågan du som födande har att föda ditt barn, och även tilltro till barnets födande krafter. Med bra stöd, kunskap om födandets fysiologi och med tillit till kroppens visdom finns förutsättningar till en stärkande förlossningsupplevelse.

För att ge dig förutsättningar till en stärkande förlossningsupplevelse kommer jag bland annat att ge dig verktygen till att boosta ditt oxytocin genom att använda de fyra verktygen av Föda utan rädsla metoden som är; andning, avslappning, rösten och tankens kraft. Vi tränar avslappning/ meditation och dykteknik för att förbereda dig ,din kropp och eventuell partner att vara närvarande och trygg. Vi tar hjälp av Aktiv baby-övningar i graviditet och under förlossning för att hjälpa barnet att få mer utrymme och att själv välja en optimal position i bäckenet.

Jag finns tillgänglig under graviditeten, på födseln och första tiden efteråt. Jag lyssnar till vad just du har för behov och anpassar mitt stöd efter det.

Varmt välkommen för ett första kostnadsfritt samtal.

Kontakt:
Mail: femehlin@gmail.com
Instagram: femehlin


Belén Martín-Ambrosio

Att vara gravid kan vara djupare, bekvämare, mer meningsfullt och fullt av dans och glädje.
Att föda barn kan vara vackrare, tryggare, heligare, till och med roligare.
Postpartum-tiden kan kännas mycket skönare, varmare, givande.
Jag erbjuder doulastöd, profylax, mother blessings och postpartumstöd.
Min verktygslåda innehåller tekniker från hypnobirth, FUR, rebozo, m.m. och även Dancing for birth™, storytelling, vaginal steaming, konst & poesi, matlagning, barnbärande, amning, etc.
Jag tar uppdrag på svenska, engelska, grekiska, portugisiska och spanska.
Aktiv i hela Östergötland.

Kontakt:
Tele:0707342496
Instagram: doula.linkoping


Ida Nissle Quensel

En del av mitt livssyfte är att finnas med som stöd i det livsomvälvande, magiska och andliga skede då ett nytt liv föds ner till jorden. Min roll är att finnas där som stöd på olika nivåer samt att "hålla space" när den nya själen träder in i jordelivet och en mamma och eventuell partner föds till det här barnet.

Jag är utbildad doula, yogalärare i klassisk indisk yoga, yogaterapeut, Angelic Reiki® Healing master, leg. förskollärare och lärare för yngre åldrar samt har gedigna utbildningar inom skapande, existentiella samtal, skådespeleri mm. Min erfarenhet innefattar bl.a. yoga för gravida, mamma/bebis-yoga, kvinnocirklar, helande behandlingar, privatlektioner inom yoga mm.

Jag erbjuder stöd till dig samt eventuell partner i form av samtal före och efter förlossningen, ritualer/ceremonier som exempelvis "motherblessings", träffar då vi går igenom praktiska verktyg att använda under graviditet/förlossning/postpartum, helande behandlingar samt privatlektioner i yoga där du får skräddarsydda yogaprogram utifrån dina behov och förutsättningar. Från och med sommaren 2022 erbjuder jag även att finnas med som stöd under din förlossning. Jag skräddarsyr mina tjänster för att passa just Dig/Er och Dina/Era behov.

Hör av dig för ett kostnadsfritt första samtal.

Med värme och kärlek
Ida

Kontakt:
Tele: 070-408 96 23
Mail: info@idanissle.com


Doula med kropp och själ- 
en holistisk doulautbildning 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!